Naprapati

Naprapati

Ordet naprapati är latin och betyder att återställa rörelse. Grunden för behandlingsformen är ett helhetstänkande där ortopedisk medicin kombineras med kunskap om rörelse- och stödjeorganens uppbyggnad och funktion.

Behandlingen är inriktad på problem i rörelseapparaten och på att se orsakssamband för olika smärttillstånd i rygg, muskler och leder. Genom att ge behandling, titta på ergonomi samt ge rehabiliterande träning, förebyggs framtida smärttillstånd och skadefrekvensen kan ofta minskas.

Alla naprapater på Anatomical Danderyd är medlemmar i Svenska Naprapatförbundet.

BokatidSmall4

Naprapati hos oss kan omfatta exempelvis:

  • Triggerpunktsbehandling
  • Stretching
  • Mobilisering
  • Manipulation
  • Massage
  • Laserbehandling
  • Tejpning (coachtejp/kinesiotape)
  • Ergonomirådgivning
  • Träningsövningar

Tillbaka till sidan Behandlingar

Naprapatförbundet