Linda Fries-Åman

Diplomerad sensomotorisk reflexpedagog

Linda Fries-Åman, diplomerad sensomotorisk reflexpedagog samarbetar sedan oktober 2019 med Anatomical Danderyd. Läs mer om Linda och vilka behandlingar hon erbjuder på www.tumali.se. Linda finns en dag i veckan i våra lokaler och du når henne via sms till 070 – 736 42 34.